BİNİCİ, ANTRENÖR VE SEYİSLERİN CEZALARINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI

2.06.2020 / Gösterim Sayısı : 2550 / Arşiv

Biniciler tarafından Kurulumuza yapılan başvurular değerlendirilmiş olup binici, antrenör ve seyislerin almış oldukları cezalara yönelik düzenleme yapıldı.

Yüksek Komiserler Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu; binici, antrenör ve seyislerin kendilerinin talep etmeleri şartıyla almış oldukları cezaların ilgililerin savunmaları alındıktan sonra düzenlenen ceza karar tarihini takip eden gün itibariyle başlamasına karar verilmiş ve Yarış Otoritesi Bakanlık Makamınca da onaylanmıştır.

Yapılan bu değişiklikle binici, antrenör ve seyislere verilen cezaların -kendilerinin talep etmeleri halinde- ceza karar tarihini takip eden gün itibariyle başlamasının önü açıldı.