SAFKAN ARAP TAYLARININ 3 YAŞ MUAYENELERİ SONUÇLANDI

21.04.2020 / Gösterim Sayısı : 2447 / Arşiv

Bilindiği üzere özel yetiştirme ve ithal Arap atların kan grupları/DNA, eşkal ve ırk vasıfları yönünden muayeneleri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesi ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü Kayıtları İthali ve İhracatı Hakkındaki Yönetmeliğin 27’nci maddesi ile At Yarışları Genel Hükümlerinin 5 inci maddesi gereği her yıl teşekkül ettirilen Uzman Heyetçe hipodromlarda yapılmaktadır.           

2017 yılı doğumlular ile öncesi doğumlu olup, mazeretleri nedeniyle muayeneleri yapılamamış özel yetiştirme ve ithal Arap atların muayeneleri;

02-12 Ocak 2020 tarihlerinde Adana, 15-25 Ocak 2020 tarihlerinde Şanlıurfa, 30 Ocak-5 Şubat 2020 tarihlerinde Bursa, 07-14 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul, 18-24 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir, 27-29 Şubat 2020 tarihlerinde Kocaeli, 2 Mart 2020 tarihinde 75. yıl Ankara, 05 Mart 2020 tarihinde Elazığ hipodromlarında yapılmıştır.

Söz konusu tarihlerde Uzman Heyetlerce 1336 baş 2017 doğumlu, 2 baş 2016, 1 baş 2015 ve 1 baş 2014 doğumlu olmak üzere toplam 1340 baş atın fenotip ve genotip muayeneleri yapılmış ve hazırlanan raporlar Kurulumuza sunulmuştur.

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün analiz sonuçları ve Uzman Heyetlerin raporları Yarış Otoritesi’nce değerlendirilerek onaylanmasına müteakiben at sahiplerine tebliğ edilmek üzere Türkiye Jokey Kulübüne gönderilmiştir.