TOHUMLAMA BELGELERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU!

14.09.2022 / Gösterim Sayısı : 464 Arşiv


Safkan Arap ve İngiliz atlara yönelik soy kütüğü işlemleri; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak hazırlanan, Safkan Arap ve İngiliz Atları Soy Kütüğü ve Kayıtları Hakkında Yönetmeliği kapsamında Kurulumuzca yürütülmektedir.

Söz konusu yönetmeliğin, Tohumlama Belgesi başlıklı 7. Maddesi gereğince; Aygır sahipleri veya özel tohumlama istasyon sorumluları aşım yapılan kısrakların tohumlama belgelerinin bir nüshasını her yıl aşım dönemi takip eden Eylül ayı sonuna kadar bulundukları illerdeki İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimize teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, Yetiştiricilerimiz özellikle tay tescil işlemlerinde sıkıntı yaşamamaları için 2022 yılında özel çiftliklerde aşım yapan aygırların sahipleri tarafından tohumlama belgelerinin birer nüshasının 2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, kısrak sahiplerince; aşım yapılan kısraklarına ait tohumlama belgelerinin bir nüshası, aygır sahipleri tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimize teslim edilip etmediğinin takip etmesi önemle duyurulur.