SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ ÖLÜM İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

8.03.2022 / Gösterim Sayısı : 819 Arşiv

Safkan Arap ve İngiliz Atlarının ölüm işlemleri; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtları, İthalat ve İhracat  Yönetmeliği’nde belirlenen hükümler çerçevesinde yapılmaktadır.

Soy kütüğüne kayıtlı safkan atların ölmesi durumunda at sahibinin, atın ölüm tarihinden itibaren 2 ay içinde ata ait pedigri ve varsa damızlık belgesini illerde İl Müdürlüğüne, İlçelerde İlçe Müdürlüklerine müracaat ederek teslim etmeleri gerekmekte olup, süresi içerisinde yapılmayan ölüm başvuruları için idari para cezai işlem uygulanmasına dair hüküm ilgili mevzuatta yer almaktadır.

Bu kapsamda; İl Müdürlüklerince ölen safkan atlara ait gerekli işlemler yapıldıktan sonra pedigri ve diğer evrakları Yüksek Komiserler Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra; yirmi beş yaşını kayden dolduran bütün atların her yılın başında yaşadığının bildirilmesi şarttır. Aksi takdirde söz konusu at ölü kabul edilmekte ve pedigrisi iptal edilmektedir.

Ayrıca; yaşayan atların öldü olarak Kurulumuzu yanıltıcı evrak düzenleyerek asılsız işlem yapılması durumunda ise 5996 sayılı Kanun’da bu konu ile ilgili gerekli cezai işlem uygulanması ve Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması hükmü haizdir.

Bu doğrultuda; safkan at sahiplerinin mağdur olmamaları için at ölümleri hususunda gerekli işlemleri, zamanında ve doğru şekilde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak yapmaları önemle duyurulur.