SAFKAN ARAP TAYLARININ 3 YAŞ MUAYENESİ

3.06.2020 / Gösterim Sayısı : 553 Arşiv

Özel yetiştirme ve ithal Arap atların kan grupları/DNA, eşkal ve ırk vasıfları yönünden muayeneleri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu maddesi ile Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü Kayıtları İthali ve İhracatı Hakkındaki Yönetmeliğin 27 nci maddesi uyarınca ve At Yarışları Genel Hükümlerinin 5 inci maddesi gereği her yıl teşekkül ettirilen Uzman Heyetçe hipodromlarda yapılmaktadır.

Yüksek Komiserler Kurulu’nun uygun göreceği tarihte ve hipodromda, eşkal muayeneleri mücbir sebeplerle yaptırılamamış olan atlar için yeniden eşkal muayenesi yapılması planlanmaktadır. 2017 yılı doğumlular ile öncesi doğumlu olup, mazeretleri nedeniyle muayenesi yaptırılamamış atların, sahiplerince düzenlenecek olan müracaat dilekçelerinin 22 Haziran 2020 tarihine kadar Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Tüm paydaşlarımıza ilanen duyurulur.